Medlemmar

Till förbundets medlemmar hör främst svensk- eller tvåspråkiga damkörer i Finland. Enskilda personer kan bli understödande medlemmar.

FSD har ca 26 medlemskörer med sammanlagt ca 800 sångare i hela Svenskfinland.

Vill din kör ansluta sig till förbundet?

Skriv en fritt formulerad ansökan till info@fsd.fi. Meddela antal medlemmar i kören i samband med ansökan.

Medlemsavgift

  • 10 euro/damkörssångare
  • 5 euro/studentkörssångare
  • 15 euro/understödande personmedlem

Förmåner

  • FSD ordnar förbundsdagar varje år där man får sjunga tillsammans med andra korister från hela Svenskfinland! Under förbundsdagarna får man ta del av workshoppar, mingel, och annat program.
  • FSD ordnar fortbildningar, kurser och träffar för korister, till exempel uppsjungningar, musikteori och annat som förbundets medlemmar önskar.
  • Man har möjlighet att beställa boken Damernas Lilla Svarta, som samlar en bred repertoar för damkör.
  • Regelbundna träffar för ordförande och dirigenter där man kan dela erfarenheter och tankar.