Kallelse till förbundsmöte

10.02.2023 kl. 20:49
Finlands Svenska Damkörsförbund rf:s medlemmar kallas till ordinarie
förbundsmöte söndagen den 12.3.2023 kl. 12.00 på Hotell Kalkstrand,
Strandvägen 1, i Pargas.

Varje ordinarie medlem har rätt att till förbundsdagen sända en representant för varje påbörjat 25-tal medlemmar.

Varje representant har en röst. Kom ihåg eventuella fullmakter.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Mötesdokumenten skickas ut separat.

Helsingfors den 31 januari 2023 Finlands Svenska Damkörsförbund r.f.

Jenny Stenberg-Sirén
ordförande

Finlands svenska damkörsförbund