FSD-info 2/2022 - Hälsningar från förbundshelgen

03.04.2022 kl. 18:24
De roliga och givande förbundsdagarna ligger bakom och i väntan på att våren ska börja på riktigt blickar vi nu framåt mot sångfesten.

Hej alla sångarsystrar!

 

Vårsolen skiner och dagarna ljusnar. Det betyder att sångfesten närmar sig och att vi snart får sjunga tillsammans igen. Förbundsdagarna i Tammerfors gav ett första smakprov hur det kommer att låta när vi alla stämmer upp tillsammans. Före det har kanske era körer egna vårkonserter på kommande. Så härligt att äntligen kunna sjunga tillsammans och att också få glädja vad vi hoppas blir en vältalig åhörarskara på våra framträdanden.

 

Förbundsdagen i Tammerfors 12-13.3.2022

Efter en lång tid av virtuella eller inga körövningar var glädjen stor när vi äntligen fick träffas i Tammerfors för att sjunga tillsammans. Många glada leenden och varma kramar utbyttes när damkorister från hela Svenskfinland träffade gamla bekanta och nya ansikten i lutherska församlingens utrymmen i centrala Tammerfors.

Förbundsdagarna inleddes traditionsenligt med Lystringssången innan deltagarna delades upp i altar och sopraner för att skilt öva damkörssångerna inför sångfesten med de olika dirigenterna. Glädjande många dirigenter var med i Tammerfors och det var värdefullt att få öva sångerna med de dirigenter som kommer att dirigera dem i Helsingfors. Till sist var det dags för alla stämmor att sjunga tillsammans. Vilken känsla när ett hundratal klingande damröster tillsammans stämde upp i dessa härliga sånger!

Kvällsfesten inleddes med en minikonsert av projektkören Exaudio under ledning av Hanna Kronqvist. Därefter sjöngs många sånger tillsammans från Damernas lilla svarta – en härlig kväll! Efter middagen avtackades de avgående styrelsemedlemmarna Veronica Svenskberg, Solveig Carlsson och Venla Repo. Personer som gjort anmärkningsvärda insatser för förbundet uppvaktades med gåvor. Till dem hörde bl.a. Hanna Kronqvist, Marika Esch och Amanda Henriksson för sitt digra arbete med att sammanställa sångboken Damernas lilla svarta. Ulf Långbacka och Petra Zilliacus tackades för sången Sjung, som Ulf har skrivit musiken och Petra har skrivit texten till och som kommer att sjungas på sångfesten.

På söndagen började vi med en genomsjungning av alla sångfestsånger innan Ulf Långbacka tog över för att öva Sjung med oss. Förbundsdagarna avslutades med årsmöte, där Karin Madsén och Tracey Nyholm invaldes som nya styrelsemedlemmar. Omvalda förbundsordförande Jenny Stenberg-Sirén tog å den nya styrelsens vägnar tacksamt emot många fina förslag på vad förbundet kunde göra för att tjäna sina medlemmar. Nästa år ordnas förbundsdagarna i Pargas med Pargas damkör som värdinnekör.

Styrelsen önskar att alla som deltog i förbundsdagarna ger respons på arrangemangen. Gå in på länken https://forms.gle/fMGMAH6WrpiZFYuW6 och berätta vad du tyckte om årets förbundsdagar.

Styrelsen för 2022

På förbundsdagarna i Tammerfors hölls Finlands svenska damkörsförbunds stadgeenliga årsmöte på söndag 13.3.2022. Jenny Stenberg-Sirén omvaldes till ordförande. Veronica Svenskberg från Östra Finland, Solveig Carlsson från Åland och studentkörernas representant Venla Repo från Lyran i Helsingfors avgick och som nya medlemmar invaldes Tracey Nyholm från kören Flera röster på Åland och Karin Madsén från Florakören i Åbo. Därtill består styrelsen av Emilia Etzell, Larissa Krook, Carina Nilsson, Heli Pakkanen och Anna Biström. Marika Esch deltar i styrelsemötena i egenskap av förbundsdirigent.

I följande nummer av Resonans, som utkommer den 12.4, har Venla Repos namn fallit bort bland dem som avgått och Emilia Etzells namn bland de nu sittande styrelsemedlemmarna. Vi beklagar att detta inte upptäcktes innan tidningen gick i tryck och att det således inte kunde korrigeras.

Ny medlemskör!

Vi välkomnar Madrigalen från Jakobstad som ny medlemskör i förbundet. Madrigalen är en 25-årig arbiskör som verkar i Jakobstad under ledning av Johan Tonberg och består av cirka 30 sångare i olika åldrar. Kören har en mångsidig repertoar som innehåller allt från sakral musik till svenska visor, pop och rock.

Körkompetens fortsätter på hösten

Körkompetens fortsätter inkommande höst. Mer exakta tidpunkter kommer senare. Följ med FSD:s sociala medier och webbplats för mer information.

Korta videor med sammanfattningar av teorikursen med Patricia Antman finns på www.fsd.fi - gå gärna in och ta en titt på dem!

Damernas lilla svarta: stämfiler
FSD:s musiknämnd beställer kontinuerligt stämfiler till sångerna i Damernas lilla svarta. Filerna samlas på en Google Drive och där finns bland annat många sångfestsånger, som det lönar sig att öva på. Är det någon sång ni önskar få stämfiler till? Här i så fall av er till Marika Esch (marika.esch@gmail.com).

Länk till stämfilerna: https://bit.ly/396NYiC

Damernas lilla svarta: videoprojektet

Vill också ni banda en video av en sång i Damernas lilla svarta? Nu är ett par körer på gång med inbandning av sånger och vi ser gärna att fler körer nappar på den här möjligheten. FSD betalar alltså ekonomiskt stöd till de körer som vill banda in en video av en sång i Damernas lilla svarta, för att synliggöra både sångerna och körerna. FSD kan också hjälpa till med att hitta samarbetspartner (filmare, klippare etc.), men kören behöver själv sköta planering och bokningar. Körerna får använda videorna hur de vill i sin egen verksamhet, och FSD lägger gärna ut dem på sin Youtube-sida och kan visa dem i olika sammanhang.

Styrelsen ansvarar för projektet och om ni har frågor kan ni mejla oss på  damkorsforbundet@gmail.com

Om ni vill ansöka om stöd för inspelning, ber vi er fylla i denna blankett https://forms.gle/Gnugak7Ley7wKy2R7

Vårhälsningar,
Styrelsen

Finlands svenska damkörsförbund