Finlands Svenska Damkörsförbund (FSD)

är de finlandssvenska damkörernas organisation. Förbundet har 25 medlemskörer med sammanlagt ca 730 sångare. Körerna är utspridda över hela Svenskfinland, allt från Kotka i öster till Karleby i norr. FSD är medlem av den finlandssvenska amatörmusikens takorganisation Finlands svenska sång- och musikförbund.

 

FSD-förbundshelg 2021 ordnas i Tammerfors!

Utgivningsfest av Damernas Lilla Svarta planeras till september 2020.


19.6.2020

Glad midsommar! 

I nyaste infobrevet kommer hälsningar från Kotka, en uppdatering om Damernas lilla svarta och information om utgivningsfest i Tammerfors i höst!

Svara också gärna på enkäten gällande beställningarn av Damernas Lilla Svarta (ett svar per kör).

Förbundsinfo juni 2020

 

 

 

 

 


 

28.1.2020

Förbundshelgen i Kotka närmar sig med stormsteg! Vi hoppas träffa många av er där och sjunga tillsammans! Vi kommer att få ta del av en workshop i Circle Song och Vocal Painting med Tomas Takolander och bekanta oss närmare med "Damernas lilla svarta" samt sångfestrepertoaren. Anmäl dig via din kör senast 4.2.2020.

Läs mera i infobrevet för januari!

Förbundsinfo januari 2020


10.9.2019

Hösten är här och i och med det har körernas övningar börjat! Vi hoppas på att ni haft en aktiv och rolig start på terminen. Inom FSD jobbas det för fullt med repertoarprojektet och "Den lilla svarta". Vi kommer under hösten och vintern ordna damkörssitser i Åbo, Vasa och Borgå, sitsen i Åbo är redan nu i september! Läs mera om allt det här i det senaste infobrevet. Nedan också anmälningslänk till sitsen i Åbo, anmäl dig före den 18.9.2019. 

Förbundsinfo september 2019

Anmälningslänk till sitsen i Åbo


21.6.2019

Hoppas ni alla har en fin sommar och en fantastisk midsommar! Senaste infobrev har skickats ut åt körerna, i det kan ni läsa om "Den lilla svarta", sitsturné och kort om sångfesten 2021. 

Förbundsinfo juni 2019

 

 

 

 


28.3.2019

Tack för en fin och intressant förbundshelg i Närpes! Här kommer inforbrev med kort info om förbundsdagen och planerna för hösten 2020. 

Förbundsinfo mars 2019


18.1.2019

Nu är det snart dags för förbundshelg! I år kommer vi att träffas i Närpes på SÖFF 9-10.3.2019. Välkommen med! 

Förbundsinfo januari 2019

 


27.12.2018 

Här kommer nyaste förbundsinfo! Vi blickar framåt mot mars och förbundsdagarna 9-10.3 i Närpes, notera detta redan nu - inom kort skickar vi ut mera info och anmälningslistor. Sista anmälningsdagen kommer att vara 4.2.2019

Vi välkomnar också vår nyaste medlem Exaudio med i gemenskapen som är FSD. 

Förbundsinfo december 2018


3.9.2018

Datumet för seminariet i Tammerfors visade sig vara knepigt för många och därför har vi bestämt vi oss för att krympa ner seminariet till en dag, lördag 15.9. Klockslaget för seminariet blir 13.00-17.30, vilket torde passa med de flesta tåg.

Innehållet är ändå det samma, både dirigering och repertoar, men i litet kortare format.

FSD:s styrelse har beslutat att FSD står för alla deltagares seminariekostnader, så det är endast resekostnaderna som faller på er.

I och med att vi nu inte övernattar har vi förlängt anmälningstiden till 10.9, och hoppas att fler intresserade kan delta. Alla kan bidra till diskussionerna om den nya sångboken, och även om man inte själv är intresserad av att lära sig dirigera, behövs det också sångare till övningskören, så kom gärna med.

Anmäl er alltså senast 10.9 genom att fylla i detta formulär (de som redan är anmälda behöver inte anmäla sig på nytt)

Det kommer att bli jätteintressant att diskutera vår nya sångbok och att jobba med att utveckla dirigentrollen, så vi ser mycket fram emot helgen!


17.8.2018

Hoppas er sommar har varit varm och skön! Nu börjar löven gulna och kvällarna bli svala och det är dags för körerna att börja sina höstterminer. Här kommer det info om seminariet i Tammerfors i september, märk att ni ska anmäla er senast den 30.8!

Förbundsinfo augusti 2018


21.6.2018

Här kommer det sommarhälsningar från FSD! Hoppas alla har en riktigt skön och fin sommar och hoppas vi ses i 15-16.9 på seminariet i Tammerfors! Glad midsommar!

Förbundsinfo juni 2018


27.3.2018

Tack för ett alldeles härligt veckoslut i Åbo! Sammanlagt var vi 110 st på plats, hoppas vi träffare er alla och några till i nästa år i Södra Österbotten. Ni som var på förbundsdagarna får gärna svara på ett kort responsformulär här (svara senast 8.4). Vi kan också glatt meddela att vi fått en ny medlemskör! Välkoma med DreamSisters!

Förbundsinfo mars 2018


1.3.2018

Förbundsdagar nästa veckoslut! Hoppas vi ses i Åbo om en dryg vecka. Det har skickats ut ett infopaket gällande förbundsdagen till medlemskörerna. Här nedan finns att läsa senaste infobrevet. 

Förbundsinfo feburari/mars 2018


15.1.2018

Hoppas ni haft en bra start på året! Förberedelserna för förbundsdagen är i full gång och senaste infobrevet har skickats ut. När vi träffas i mars kommer vi att få bekanta oss med arbetsgruppen som skall hålla i tyglarna för vårt stora repertoarprojekt och dessutom ha olika sorts workshops tillsammans. Och såklart sjunga en massa!

Kom ihåg att anmäla er till förbundsdagarna senast den 10.2.2018!

Mera info hittar i infobrevet

Förbundsinfo januari 2018


 

20.12.2017

Kära sångarsystrar!

Tack för det gångna året. Året efter sångarfesten brukar bli ett år när vi drar andan, men visst har det hänt saker i år också. Vi inledde året med Ida Olsonens workshopar, på förbundsdagen i Vasa fick vi en ny ordförande och på hösten hade vi ett seminarium för ordförande, dirigenter och administratörer i Tammerfors. Många av våra damkörer deltog i FSSMF:s evenemang Finland sjunger – 100 år på Självständighetsdagen.

Nästa gång vi träffas är på förbundsdagarna i Åbo 10–11.3.2018. Det blir två aktiva dagar där vi får bekanta oss med det nya repertoarprojektet. Projektdragarna deltar och det blir mycket sång i olika former. Och naturligtvis sits på lördag kväll. Mera info om förbundshelgen får ni i början av januari

Alla vi i styrelsen önskar er en fridfull jul och ett gott nytt år!

Vi ses och hörs!


29.11.2017

Information om b.la. kommande repertoarprojekt och förbundsdagarna i Åbo.

Förbundsinfo november 2017


30.8.2017

FSD ordnar Strategiseminarium i Tammerfors den 30.9-1.10.2017 för medlemskörerna administrativa- och musikaliska ledning. Alla intresserade hjärtligt välkomna med!

Mera info finns i infobrevet för augusti som ni hittar här nedan.


25.8.2017

Varma, sköna augusti går mot sitt slut och det är dags för körerna att börja öva och ta itu med höstens program. FSD har också en del nytt att bjuda körerna på.

Läs mera i infobrevet för Augusti!

Förbundsinfo augusti 2017


Detta ställningstagande skickade FSD till Utrikesministeriet idag 12.6.2017. Vi hoppas att det får effekt och att fler som värdesätter damkörssång och en mer jämställd Finlandsbild också hör av sig till UM.

Utrikesministeriets satsning på emojier som en del av Finlands 100-års jubileum är en fräsch idé och ett roligt sätt att sprida Finlandsbilden runt om i världen. Bland det nyaste tillskottet finns en emoji för körsång, vilket gläder oss körsångare i Finlands Svenska Damkörsförbund (FSD) mycket. Däremot är vi besvikna över hur emojin är utformad: som symbol för en manskör. Det stämmer att manskörstraditionen har långa anor i vårt land, men i det hundraåriga Finland känns en manskörsymbol väldigt uteslutande och föråldrad.

Utrikesministeriet skriver själv om emojin Association att den ”har att göra med Finlands 70 000 kultur- och hobbyföreningar och den samhörighet de inspirerar till. Alla sorters körer hör till de mest populära: ungdomskörer, blandade körer, damkörer, manskörer, religiösa körer, universitetskörer, fackföreningskörer och till och med körer för folk som inte kan sjunga!”

Den samhörighet som skapas via körsång är vi i FSD väl bekanta med och vi värdesätter den högt. Därför känns det ytterst tråkigt att emojin är så ensidig och uteslutande. Till FSD hör ca 30 damkörer med totalt drygt 700 damkorister från Karleby i norr, till Åland i väster och Kotka i öster. Vi önskar att den starka körtradition vi har i Finland – och alldeles speciellt i Svenskfinland – ska illustreras på ett inkluderande sätt. Därför föreslår vi att emojin antingen uppdateras till att symbolisera en blandad kör eller att flera kör-emojier skapas för att inkludera även damkörer och blandade körer.